Odměna za poskytnuté právní služby bývá obvykle stanovena na základě dohody mezi advokátem a klientem s ohledem na individuální potřeby a také možnosti klienta. Jedná se o tzv. smluvní odměnu reprezentovanou následujícími způsoby určení, které lze taktéž různě kombinovat:

  • Odměna hodinová – výše hodinové odměny je dohodnuta v závislosti na pravidelnosti a množství poskytovaných služeb.

  • Odměna úkonová – je dohodnuta výše odměny za každý úkon, který je pro klienta vykonán (například porada s klientem, sepis podání k soudu, účast u soudu apod.)

  • Odměna paušální – je dohodnuta výše odměny za měsíc poskytování právních služeb bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem.

  • Odměna za vyřízení věci – je dohodnuta celková výše odměny, kterou klient za kompletní vyřízení věci zaplatí.

  • Odměna podílová – odměna je dohodnuta procentem z hodnoty předmětu právní pomoci (například kupní cena prodávané nemovitosti).

  • Odměna v závislosti na výsledku – právo na odměnu vznikne jen v případě úspěšného skončení sporu nebo jiného cíle dohodnutého mezi klientem a advokátem, v opačném případě klient uhradí jen hotové náklady.

Není-li odměna sjednána, řídí se výše odměny vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. advokátním tarifem. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.