Mgr. Petr Kuchtík, advokát

V roce 2010 získal titul Mgr. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále prohloubil své znalosti především práva proti nekalé soutěži a mezinárodního práva v rámci zahraničního studia na Leopold-Franzens-Universität Innsbruck v Rakousku.

Již při studiu působil v advokacii jako asistent advokáta a ihned po dokončení studií v roce 2010 začal vykonávat koncipientskou praxi v brněnské advokátní kanceláři.

V roce 2014 úspěšně složil advokátní zkoušky a od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Během svého působení v advokacii získal zkušenosti z různých oblastí práva, především pak práva občanského, obchodního, nemovitostního, správního a práva duševního vlastnictví.

V rámci své praxe spolupracoval i na různých vnitrostátních a mezinárodních projektech včetně například akvizic společností, jejich přeměn a navazujících due diligence.

Hovoří anglicky a německy.