V rámci poskytování právních služeb se zaměřuji na právní poradenství především v dále uvedených oblastech. Zajistím Vám kvalitní komplexní služby od konzultací a vyhodnocení případných rizik přes návrh nejvhodnějších řešení až po jejich následnou realizaci. V případě potřeby spolupracuji i s dalšími spolupracujícími advokáty a odborníky i z jiných oblastí jako jsou například daňoví poradci, notáři a soudní znalci.Obchodní a korporátní právo

 • příprava listin a úkonů z korporátní oblasti včetně komplexního právního servisu korporacím
 • obchodní závazkové vztahy včetně přípravy obchodněprávních smluv
 • insolvence včetně zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení
 • příprava valných hromad a účast na valných hromadách


Zastupování v soudních a jiných řízeních

 • kompletní právní služby v oblasti zastupování v soudních a jiných řízeních
 • příprava žalob a jiných podání
 • účast na jednáních
 • sporná i nesporná soudní řízení
 • mimosoudní vyjednávání


Nemovitosti

 • sepis smluv a listin
 • komplexní právní servis při převodu nemovitostí a jiných nakládání s nemovitostmi včetně advokátní úschovy peněz
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • nájemní vztahy

Občanské a rodinné právo

 • příprava občanskoprávních listin a úkonů
 • občanské závazkové vztahy včetně přípravy občanskoprávních smluv
 • rozvody
 • vypořádání společného jmění manželů


Pracovní právo

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pracovněprávní listiny
 • náhrada majetkové i nemajetkové újmy
 • zastupování v pracovněprávních soudních sporech


Duševní vlastnictví

 • průmyslové vlastnictví
 • ochranné známky a zastupování před ÚPV
 • software a informační technologie
 • právo proti nekalé soutěži


Správní právo

 • zastupování před správními orgány
 • zastupování ve správním soudnictví
 • přestupky a jiné správní delikty
 • stavební právo


Advokátní úschovy

 • advokátní úschovy finančních prostředků
 • advokátní úschovy cenných papírů a jiného majetku


Vymáhání pohledávek

 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • příprava a sepis listin k zajištění a utvrzení pohledávek