Jak si sám prověřit smluvního partnera

Chystáte se koupit byt, rekonstruovat dům, pronajmout nemovitost nebo snad rovnou kupujete obchodní podíl ve společnosti či hledáte nového partnera pro své podnikání apod.? Pak je nejen v těchto případech samozřejmostí precizně zpracovaná smluvní dokumentace.

Nicméně než vůbec přijde řada na její zpracování a návštěvu advokáta, může si člověk i sám prověřit důvěryhodnost svého potenciálního smluvního partnera. Včasným prověřením můžete ušetřit nejen svůj čas ale i finanční prostředky zbytečně vynaložené do vztahů s rizikovými smluvními partnery.

V praxi se nezřídka stává, že člověk investuje značný čas a finanční prostředky do potenciálního smluvního vztahu, aniž by si ověřil spolehlivost smluvního partnera.

Až ve fázi zadání přípravy smluvní dokumentace advokátovi pak v některých případech úvodní kontrolou zjišťujeme, že smluvní vztah s druhou smluvní stranou může být minimálně problematický a v některých případech pro klienta přímo ohrožující.

Přitom než člověk začne investovat do potenciálního smluvního vztahu svůj čas a peníze, nabízí se mu několik způsobů, jak si samostatně může ověřit spolehlivost a důvěryhodnost druhé smluvní strany. Na rozdíl od jiných evropských států, kde jsou tyto informace často zpoplatněny, jsou tyto způsoby v České republice buď přímo zdarma, nebo jsou zpoplatněny poměrně nízkými poplatky. Těmito způsoby mohou být například dále uvedené on-line zdroje:

1) Obchodní rejstřík.

Pokud se chcete mimo jiné dozvědět, kdo je oprávněn jednat za obchodní společnost či zda společnost zakládá účetní závěrky do sbírky listin a v jaké finanční kondici se nachází, využijete obchodní rejstřík dostupný zdarma on-line včetně sbírky listin ZDE.

2) Insolvenční rejstřík.

Tento rejstřík obsahuje informace a dokumenty z insolvenčního řízení včetně probíhajících i skončených insolvenčních řízení a můžete z něj zjistit například přehled přihlášených věřitelů včetně popisu právního základu a výše jejich jednotlivých pohledávek. Insolvenční rejstřík je dostupný ZDE.

3) Centrální evidence exekucí.

V centrální evidenci exekucí provozované Exekutorskou komorou České republiky zjistíte, zda jsou ohledně fyzických osob či společností vedena exekuční řízení a po rozkliknutí jednotlivých exekučních řízení pak bližší informace k nim. Centrální evidence exekucí je dostupná on-line ZDE.

Na této stránce je nutná registrace a dále nabití kreditu, které je možné provést prostřednictvím platební karty. Ceník a další informace jsou dostupné ZDE.

4) Registr plátců DPH.

Představu o plnění daňových povinností u plátců DPH si můžete udělat z registru plátců DPH. Registr plátců DPH v souvislosti se zavedením institutu „nespolehlivého plátce DPH“ doporučuje i finanční správa ve svém upozornění dostupném z webu včetně odkazu na registr plátců ZDE.

ZÁVĚR

I v případě, že narazíte u smluvního partnera v některém z výše uvedených zdrojů na možný problém, nemusí být ani v takovém případě zamýšlená smlouva automaticky nerealizovatelná.

Toto naopak může představovat příležitost uvažovanou smlouvu uzavřít například za ekonomicky výhodnějších podmínek vyvažujících možné problémy na straně potenciálního smluvního partnera.

V takovém případě je již ale vhodné obrátit se při uzavírání smluvního vztahu na zkušeného advokáta, který je schopen potenciální problémy identifikovat a nastavit smluvní dokumentaci podmínkám konkrétní situace tak, aby byla minimalizována potenciální rizika pro klienta.

Budete-li tedy potřebovat prověřit potenciální smluvní partnery či smluvní dokumentaci, neváhejte se na mě obrátit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *