Česká republika opět zaostává v dostupnosti stavebního povolení

Jedním z hojně diskutovaných témat je v poslední době dostupnost bydlení a s tím spojená nová výstavba nemovitostí určených k bydlení. V této souvislosti je jistě zajímavé mezinárodní srovnání dostupnosti stavebního povolení, které dnes vydala Světová banka v rámci své studie dostupnosti podnikání „Doing Business 2020“. Tato studie je sestavena ke květnu 2019.

Při hodnocení dostupnosti je hodnoceno více kritérií, mezi které patří například délka řízení, transparentnost a mimo jiné se zohledňují i vynaložené náklady. Přestože Česká republika dosáhla v mezinárodním srovnání 190 států v žebříčku dostupnosti stavebního povolení stejného skoré jako poslední čtyři roky (56,2 bodů), propadla se oproti minulému roku o jednu příčku na 157. pozici. V roce předminulém přitom Česko ještě figurovalo na 127. místě.

Neuspokojivou situaci nezlepšila ani nová pravidla účinná od počátku roku 2018, která měla zjednodušit a zrychlit stavební řízení, což se do výše uvedených výsledků sestavovaných ke květnu 2019 bohužel nepromítlo.

Výrazné zlepšení v rychlosti vyřízení stavebního povolení zatím bohužel není pozorovatelné ani v praxi. Problematickým se z hlediska žadatelů stává zejména posuzování souladu stavebního záměru úřady územního plánování, které vydávají závazné stanovisko k souladu stavebního záměru s územním plánem. Na závazné stanovisko se v menších obcích čeká v řádech měsíců, ale například v Praze či Brně to může být rok i déle. Obsahem tohoto závazného stanoviska je pak stavební úřad vázán a stavební povolení nemůže být bez kladného stanoviska vydáno.

Další zdržení mohou stavebníkům přinést i námitky účastníků řízení, se kterými se stavebník musí vypořádat. Nepovolenou výstavbou nebo výstavbou prováděnou v rozporu s vydaným stavebním povolením pak může dojít k znehodnocení sousední nemovitosti.

Pokud tedy budete v rámci stavebního řízení potřebovat právní pomoc, ať už budete stavebníkem či účastníkem stavebního řízení (například jako vlastník sousední nemovitosti), neváhejte se na mě obrátit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *