Česká republika opět zaostává v dostupnosti stavebního povolení

Jedním z hojně diskutovaných témat je v poslední době dostupnost bydlení a s tím spojená nová výstavba nemovitostí určených k bydlení. V této souvislosti je jistě zajímavé mezinárodní srovnání dostupnosti stavebního povolení, které dnes vydala Světová banka v rámci své studie dostupnosti podnikání „Doing Business 2020“. Tato studie je sestavena ke květnu 2019.

Při hodnocení dostupnosti je hodnoceno více kritérií, mezi které patří například délka řízení, transparentnost a mimo jiné se zohledňují i vynaložené náklady. Přestože Česká republika dosáhla v mezinárodním srovnání 190 států v žebříčku dostupnosti stavebního povolení stejného skoré jako poslední čtyři roky (56,2 bodů), propadla se oproti minulému roku o jednu příčku na 157. pozici. V roce předminulém přitom Česko ještě figurovalo na 127. místě.

Neuspokojivou situaci nezlepšila ani nová pravidla účinná od počátku roku 2018, která měla zjednodušit a zrychlit stavební řízení, což se do výše uvedených výsledků sestavovaných ke květnu 2019 bohužel nepromítlo.

Výrazné zlepšení v rychlosti vyřízení stavebního povolení zatím bohužel není pozorovatelné ani v praxi. Problematickým se z hlediska žadatelů stává zejména posuzování souladu stavebního záměru úřady územního plánování, které vydávají závazné stanovisko k souladu stavebního záměru s územním plánem. Na závazné stanovisko se v menších obcích čeká v řádech měsíců, ale například v Praze či Brně to může být rok i déle. Obsahem tohoto závazného stanoviska je pak stavební úřad vázán a stavební povolení nemůže být bez kladného stanoviska vydáno.

Další zdržení mohou stavebníkům přinést i námitky účastníků řízení, se kterými se stavebník musí vypořádat. Nepovolenou výstavbou nebo výstavbou prováděnou v rozporu s vydaným stavebním povolením pak může dojít k znehodnocení sousední nemovitosti.

Pokud tedy budete v rámci stavebního řízení potřebovat právní pomoc, ať už budete stavebníkem či účastníkem stavebního řízení (například jako vlastník sousední nemovitosti), neváhejte se na mě obrátit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *